تصاویر مراسم امضای پیمان خواهرخواندگی بین تهران و بوداپست