دپارتمان تیم ملی فوتبال دیدار با کنیا را بررسی کرد