51 درصد از ساکنان مناطق روستایی قزوین حداقل یکی از علایم خطر دیابت را دارند