هیچ تخلفی در افشای اطلاعات بورس نیست / حضور فعالان اروپایی و آمریکایی در شهریور ماه