«طرح مردمی» برای حل بحران سوریه در انتظار موافقت «اسد» است