فانی: کوچک‌سازی ساختار نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به تعداد ۴۰ هزار نفر