کسب رتبه برتر دانشگاه پیام‌نور بوشهر در طرح ضیافت اندیشه