ادامه اعتصاب خلبانان پرتغالی/ لغو 30 درصدی پروازها در چهارمین روز متوالی