اوضاع نابسمان کارمندان پرسپولیس/ نژادفلاح فقط بازیکنان را می‌بیند!