گنده‌تراز بازیکنان تیم ملی هم نمی‌توانند مرا مسخره کنند