ایستادگی مردم یمن در برابر نظام سلطه، دستاورد نوین انقلاب اسلامی