چند میلیون دلار سالانه ارز از کشور برای واردات چادر مشکی خارج می شود