سیم‌کارت‌های کودک از سوی ۲ اپراتور تلفن همراه ارائه شد