آغاز به کار نمایشگاه تلفن همراه و لوازم جانبی در تهران