عکس/ پناه بردن خانواده‌های یمنی به تونل‌های زیرزمینی