نماینده خرمشهر پس از ۴ سال به فکر راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی افتاد