بيش از 600 هزار تن گندم از كشاورزان خریداری شد/ لزوم تسريع در تخصيص اعتبارات خريد تضمينی گندم