آزمایشگاه مرکزی شاهین شهر و میمه به بهره برداری مجدد رسید