برخی اقدامات با هدف سیاست جناحی انجام می‌شود نه ملی/یکی از دلایل اصلی تحریم‌های ما فتنه ۸۸ بود