حواشی حضور هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیر کبیر / عکس: حامد جمشیدی