مدیرکل توانمندسازی بهزیستی از صدور 3300 پلاک ویژه معلولان در سال جاری خبر داد