کوچک‌سازی ساختار نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به تعداد 40 هزار نفر