مذاکرات طالبان با دولت افغانستان بدون نتیجه در قطر پایان یافت/ حضور نیروهای آمریکایی مهمترین اختلاف