اعضا تیم لوکوموتیو برای دیدار با فولاد خوزستان وارد اهواز شدند