تصاویری از حضور پرحاشیه آیت الله هاشمی در دانشگاه امیرکبیر