امروز دنیا از فرهنگ شهدا الگو می‌گیرد/ روایت دختری که در خاک شلمچه چادری شد