بیش از 1500 سازه تبلیغات محیطی به نمایش 700 اثر فرهنگی و هنری اختصاص می‌یابد