مطالعه میزان آمادگی تهرانی‌ها در برابر حوادث از سوی هلال‌احمر