لغو بخشنامه منع افتتاح حساب سرمایه‌گذاری برای دانشگاه‌های دولتی