عابدینی: بحث استیل‌آذین مطرح نیست بلکه هدایتی را بدهکار می‌دانند/بگم بگم را آنهایی می‌گویند که اطل