رایزنی نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه با شخصیت‌های سوری