کسی حق ندارد تیم 98 را منحل کند/ هیچ سواستفاده‌ای از این تیم نشده است/ از بازی کنار محرمی و عاشوری لذت م