رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه: مدل مـوی «شیطان‌ پرستی‌» ممنـوع!