وضعیت برنامه‌ریزی‌ نظام آموزش عالی مطلوب نیست/ 10 دانشگاه برتر کشور شناسایی شدند