روزنامه‌های «مردم امروز» و «خبرورزشی» مجرم شناخته شدند