پیام تبریک ظریف بیجا و بر خلاف عزت ایران است/این پیام روح جوانان ایرانی را خدشه دار کرد