معاون سازمان جنگل‎ها: سالی به یک میلیون استعلام پاسخ داده می‎شود