یک چهارم نهایی لیگ بسکتبال ان.بی. ای/ شکست ممفیس برابر گلدن استیت