برخی واحدهای مسکونی روستایی در برابر زلزله ۵ ریشتری مقاوم هستند/ امضای تفاهم‌نامه داده شبکه‌های شت