دولت مصرف کالاهای خارجی را بر خود حرام کند/ فساد سم توسعه است