ویزیت و مشاوره‌های طب سنتی به زودی تحت پوشش بیمه می‌رود