رئیس هلال احمر: بزرگترین چالش ملت ها آمادگی برای پاسخگویی به بحران هاست