لطیفی با «اسب سفید پادشاه» به گروه استقلال می‌رود/ آئین نامه اکران هنوز به تائید ایوبی نرسیده است