اعلام آمادگی نمایندگان ۸۵ کشوربرای حضوردر سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن