«اسب سفید پادشاه» به استقلال رسید/ «قصه‌ها» بررسی نشد