مجری محروم از آنتن بازیگر شد / آزاده نامداری نقش اول فیلم این کارگردان