نمايش مستند ضداخلاقي در جشنواره‌اي براي ترويج هويت ديني!