با الگو قراردادن حضرت زینب(س) بنده مخلص خدا خواهیم شد/ اعتکاف در بیان عارفان مرحله مات شدن حبیب در محب