اعضای کمیسیون شوراها هفته آینده به سوریه و لبنان سفر می‌کنند