شعرخوانی امیری اسفندقه در مدح حضرت زینب+فیلم و صوت